La pag'oj de Goelano Les pages de Goéland

533. Gramatiko de la lingvo. La grammaire de la langue.

 

53 31. Kelkaj frazoj aù esprimoj kaj iliaj tradukoj. Quelques phrases ou expressions et leurs traductions.

La lingvo de Lespugue
La langue de Lespugue
franc-lingve
en français
en Esperanto
en Espéranto

[LA HESTO DE PORK]

la fête du cochon

la festo de la porko

[LAS HENOS U EDZ HOMES]

les femmes ou les hommes

la virinoj aù la viroj

[TROP KAUDO]

trop chaud

tro varma

[BUNO NET]

bonne nuit

bonan nokton

[A DEMAN]

à demain

g'is morgaù

[ES ESKAGAROLS K'AJMON ERA PLUJHO.]
[ES ESKAGAROLS K'AJMON ERA SALADO.]

Les escargots aiment la pluie.
Les escargots aiment la salade.

La helikoj shatas la pluvon.
La helikoj shatas la salaton.

[EDZ HOMES K'AJMON ERAS HENOS.]

Les hommes aiment les femmes.

La viroj amas la virinojn.

[ KE DIREN ES SHOLUS EN PESKE :
- K'AS EDZ ESKLOPS, TÜ ?
- NU !
- JHU TAPOK !]

Ce que se disent les crapauds dans la mare :
- Tu as des sabots, toi ?
- Non !
- Moi non plus !

La bufoj unu al la alia diras tion en la marcheto :
- Chu vi havas lignoshuojn, vi ?
- Ne !
- Ankaù mi ne !

[- TJO !
- JHU TABEN !]

- Oui !
- Moi aussi !

- Jes !
- Ankaù mi !

[- K'A EDZ ESKLOPS, ET ?
- K'AEÙM EDZ ESKLOPS, NUZAÙS ?
- K'AEÙTS EDZ ESKLOPS, VUZAÙS ?
- K'AM EDZ ESKLOPS, ERES ?]

- Il a des sabots, lui ?
- Nous avons des sabots, nous ?
- Vous avez des sabots, vous ?
- Ils ont des sabots, eux ?

- Chu li havas lignoshuojn, li ?
- Chu ni havas lignoshuojn, ni ?
- Chu vi havas lignoshuojn, vi ?
- Chu ili havas lignoshuojn, ili ?

[JO BEROJO MAJNADO]
[JO BEROJO DROLO]
[ÜN BEROJ MAJNAGHE]
[ÜN BEROJ DROLE]

Une jolie fillette (petite fille)
Une jolie fille (jeune fille)
Un joli garçonnet (petit garçon)
Un joli garçon (jeune garçon)

Beleta knabino
Beleta junulino
Beleta knabo
Beleta junulo

[LA SALADO K'EJ BERDO]

La salade est verte.

La salato estas verda.

[EDZ ESKAGAROLS (KE?) KUREN EN A SALADO.]
[EDZ ESKAGAROLS (KE?) KUREN EN ELAS SALADOS.]

Les escargots courent dans la salade.
Les escargots courent dans les salades.

La helikoj kuras en la salato.
La helikoj kuras en la salatoj.

[EDZ ESKAGAROLS K'AJMON ERA PLUJHO.]
[EDZ ESKAGAROLS K'AJMON ERA SALADO.]

Les escargots aiment la pluie.
Les escargots aiment la salade.

La helikoj s'atas la pluvon.
La helikoj s'atas la salaton.

[MAMAN KE T'AJMI.]

Maman je t'aime.

Panjo mi amas vin.

[K'AÙEM BJEN TRABAJAT.]

Nous avons bien travaillé.

Ni bone laboris.

[JO BERO PESO
JO PETITO PESO
JO BEROJO PESO

Un grand champ
Un petit champ
Un joli champ

Granda kampo
Malgranda kampo
Beleta kampo

[ES JHUENES KE LEJHISEN ÜN LIBE EN AS (ELAS?) PESOS.]

Les jeunes lisent un livre dans les champs.

La junuloj legas libron en la kampoj.

[ES JHUENES KE LEJHISEN ÜN LIBE EN A PESO.]

Les jeunes lisent un livre dans le champ.

La junuloj legas libron en la kampo.

[ES JHUENES K'AJMON MINJHA KOKOS.]

Les jeunes aiment manger des gâteaux.

La junuloj shatas manghi kukojn.

[ES JHUENES K'AJMON MINJHA JO KOKO.]

Les jeunes aiment manger un gâteau.

La junuloj shatas manghi kukon.

[KE T'AJMI :
- ÜN SHINJAÙ
- BJEN,
- A LA HULIO,
- PASJONEMAN !]

Je t'aime :
- un peu,
- beaucoup,
- à la folie,
- passionément !

Mi amas vin :
- iom,
- multe,
- freneze,
- pasie !

53 32. Kelkaj reguloj. Quelques règles.

La artikolo "la".

L'article défini français : "le, la, les".


virgenra
masculin
ingenra
féminin

singularo - singulier

[ET] : le
Ablatif : ""

Nominatif :[LA] : la
Accusatif : [ERA] : la
Ablatif : [A] : la

pluralo - pluriel

[EDZ] ou [ES] : les
Ablatif : ""

Nominatif : [LAS] : les
Accusatif : [ERAS] : les
Ablatif : [ELAS] : les

 

Tiu artikolo ne ekzistas en Esperanto.

L'article indéfini français : "un, une, des".


virgenra
masculin
ingenra
féminin

singularo - singulier

[ÜN] : un

[JO] : une

pluralo - pluriel

"" : des

"" : des

 

La ingenraj nomoj finig'as per O ;
ekzemple :
- [LA HENO, LAS HENOS] : la virino, la virinoj
- [LA PLANTO, LAS PLANTOS] : la planto, la plantoj
krom :
- [LA FLU, LAS FLUS] : la floro, la floroj
- [LA KALU, LAS KALUS] : la varmeco, la varmecoj
- [LA NET, LAS NETS : la nokto, la noktoj
- [LA SAU, LAS SAUS] : le salo, la saloj

- [LA NET, LAS NETS] : la nokto, la noktoj

Les noms au féminin se finissent par O ;
exemple :
- [LA HENO, LAS HENOS] : la femme, les femmes
- [LA PLANTO, LAS PLANTOS] : la plante, les plantes
sauf :
- [LA FLU, LAS FLUS] : la fleur, les fleurs
- [LA KALU, LAS KALUS] : la chaleur, les chaleurs
- [LA SAU, LAS SAUS] : le sel, les sels

- [LA NET, LAS NETS] : la nuit, les nuits

La c'i-supraj ekzemploj montras ke la ingenraj nomoj plurale finig'as per S.

Les exemples ci-dessus montrent de plus que les noms féminins au pluriel se finissent par S.

53 33. La nombroj. Les nombres.

 

Reveno al antaùa-pag'o.
Retour à la page précédente.
Reveno al Enhavo-pag'o.
Retour à la page Sommaire.